top of page

Iepazīstināt pusaudžus un jauniešus ar Jēzu Kristu pēc iespējas agrāk un iedrošināt sekot Viņam. Mentoringa procesā palīdzēt viņiem izdarīt labas izvēles - personīgajā dzīvē,
ģimenē un sabiedrībā.

Mūsu mērķis

ir sadarboties ar kristīgām draudzēm un organizācijām, palīdzot tām vēl efektīvāk izmantot  nometņu kalpošanu, lai veidotu attiecības ar cilvēkiem un apkārtējo sabiedrību. Palīdzēt pēc nometnes uzsākt mentoringa procesu.

Kā viss sācies...

Biedrību "Nometne uz riteņiem" 2007 gadā dibināja Stīvens un Natālija Janzi. 
Nometņu kalpošanu Latvijā viņi uzsāka 1999 gadā.
Kopš tā laika ir bijusi iespēja organizēt nometnes kuras palīdzējušas mentoriem veidot attiecības ar jauniešiem un bērniem. Un uz piecām vasārām atbalstīt nometņu vietu "Ganības" ar nometņu komplektu 75 vietām.


Stīvens un Natālija ir svētīti ar 16 gadu laulību, 3 brniem un vairāk kā 20 gadu ilgu pieredzi nometņu kalpošanā.
Viņiem atsevišķi ir bijusi iespēja ieguldīt nometņu vietas "Gančauskas" tapšanā, kā arī ar kolēģi dibināt nometņu vietu "Ērgļa spārni".

Stīvens ir palīdzējis draudžu dibināšanā. Gan latvijā, gan Kanādā piedalījies draudzes vadības komandās. Kā arī ir sadarbojies ar vietējo pašvaldību par kalpošanas iespējām, tādējādi organizējot dažādus pasākumus un atbalstot trūcīgās ģimenes.  
Natālija kalpo kā svētdienas skolotāja un arī pasniedz angļu valodas stundas.

bottom of page