top of page

Mentorings jeb Tavs laiks viņu nākotnē

Ieguldot savu laiku, pieredzi un Jēzus mīlestību jauna cilvēka dzīvē, tu vari viņu pozitīvi ietekmēt:  
Veicināt labu raksturu

Iedrošināt izšķirties uz veselīgiem

lēmumiem savā dzīvē
Palīdzēt veidot labas attiecības  

ģimenē un ar draugiem

Liecināt, kā Jēzus spēks maina dzīvi

Parādīt draudzes nozīmi

 Mēs vēlamies iedrošināt un atbalstīt TEVI, lai realizētu šo mērķi

Mēs runājam par mentoringu. "Mentorings ir attiecības starp divām personām, kurās viens cilvēks brīvprātīgi velta laiku un pieredzi otram cilvēkam.  
Kopā mēs strādāsim ar mentoriem,
lai efektīvi rastu iespējas uz personīgu izaugsmi,
lai tālāk to nodotu apkārtējiem jauniešiem. No pirmā kontakta līdz veselīgām attiecībām un uzticības būvēšanu.
Vai es to tiešām varu izdarīt? Ko tas prasa no manis?
​Tev jābūt:
  • Ticībā augošam Jēzus Kristus sekotājam;
  • Piederošam un aktīvam vietējās draudzes loceklim, kuru rekomendē arī mācītājs un draudzes vadītāji;
  • Stiprai vēlmei ieguldīt jaunu cilvēku dzīvē vismaz 4 stundas mēnesī;
  • 20 gadus vecam vai vairāk;

Palīdzība

Attiecības ar
Dievu

Uzklausīšana

iedrošinājums

Mērķtiecība

Mentorings

Mentorings

Prasmju 
attīstīšana

Rakstura izaugsme

Pamācīšana

bottom of page